Kedves Szülők!

Krisztiánné Tőzsér Judit vagyok, az ócsai Hajnalcsillag Baptista Óvoda vezetője.

 

Szeretettel köszöntöm Önöket!

Nagyon készültünk az Önök fogadására azokon a napokon, amikorra az óvodai beiratkozást terveztük. Tudjuk, hogy Önök is nagy izgalommal várták ezeket az alkalmakat. Sajnos a jelenlegi rendkívüli helyzetben ez egészen másként alakul a szokásosnál, a tervezettnél.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A jelenlegi helyzetben az idei nevelési évben is ennek megfelelően online beiratkozás lesz az óvodákban, a mi esetünkben:

2021. március 16. 00.00 órától, 2021. március 21. 24.00 óráig. A jelentkezési lapot a www.hajnalcsillagovi.hu oldalon találják, ott töltsék ki és szintén ugyan ott van lehetőség az elküldésre is. Ha nem jár sikerrel, elakad, akkor hívjanak a 06-20/318-4573 telefonszámon.

A felvételről, illetve a felvételi kérelem elutasításáról az Önök által megadott tartózkodási címre fogunk értesítést küldeni, legkésobb 2021. március 26.-ig. Kérjük, hogy olyan email címet adjanak meg, amit használnak, hiszen ezen keresztül tudjuk elsősorban a kapcsolatot tartani.

Szeretném bemutatni az óvodánkat:

Óvodánk 2014. szeptemberében nyitotta meg kapuját. Induljunk el egy virtuális sétán: Ha most belépnének az óvodába, akkor egy tágas udvaron találnák magukat. Baloldalon gumitéglával lerakott területen kerékpározhatnak, rollerezhetnek, motorozhatnak a gyerekek. Jobb oldalon füves, játékokkal ellátott udvarrész van. Az óvoda épületébe belépve egy tágas és egy kisebb gyermeköltözot láthatnak. Az óvodánkban 3 csoport működik, 2 nagyobb és 1 kisebb csoportszobában. Összesen 75 fő óvodást tudunk fogadni. Minden csoportban 2 fő óvodapedagógus (váltóműszakban) és 1 fő dajka foglalkozik a gyerekekkel. Egy fő pedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját. A gyermekek a tisztálkodási teendőket 2 nagy mosdóhelységben végzik. A csoportszobák és egyéb helyiségek is esztétikusak, jól felszereltek, és minden szükséges igényt kielégítenek. Tornatermünk is nagyon jól felszerelt, igen sok és többféle mozgásos foglalkozások színhelye. A fejlesztőfoglalkozásokat (logopédusi, fejlesztő pedagógusi) egy külön tágas, nagy, jól felszerelt szobában tartják a pedagógusok. Az óvoda háta mögött füves, esztétikus, jól felszerelt udvar található, ez az utcafrontról nem látható. Az óvoda épületében ezen kívül tálaló konyha és iroda is található.

Egyházi fenntartású óvoda vagyunk. Nagyon sok dologban ugyanúgy muködünk, mint egy állami óvoda. A mi munkánkat is az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg, ugyanúgy, mint minden más óvodáét. Megfeleloen kialakított napirend alapján muködünk. Az óvoda reggel 6 órakor nyit, ügyeletes óvodapedagógus fogadja a gyermekeket. 7 órakor kerülnek a gyermekek a saját csoportjukba. Folyamatos reggeli van, ami azt jelenti, hogy kb. fél 8 – 9 óráig a gyermekek a saját igényüknek megfelelo idoben étkeznek. A délelott folyamán szabad játék, felajánlott tevékenységek, foglalkozások vannak, a gyermekek életkoruknak és fejlettségüknek megfeleloen vesznek részt ezekben a tevékenységekben. Csoportjaink összetételénél a homogén csoportok (kis, középso, nagy) kialakítására törekszünk. Minden nap fogyasztanak a gyerekek levegozés elott gyümölcsöt, zöldséget, ezt a szülok támogatásával szoktuk megoldani. A három udvarunkat forgóban használják a csoportok, így tesszük változatosabbá a szabadtéri tevékenységüket. Gyakran teszünk sétákat is a környéken. Az ebéd délben van, a Tanya csárdából kapjuk az ebédet. Az ételérzékeny gyermekek számára is tudunk étkezést biztosítani . Az étkezés befizetésével, illetve az ingyenes étkezési lehetoség igénybevételével, az étkezés megrendelésével illetve lerendelésével kapcsolatosan augusztusban részletes tájékoztatást fogunk adni, remélhetőleg már személyesen. A pihenő idő után uzsonna és szabadjáték van. Az óvodapedagógusaink 16 óráig dolgoznak, ügyeleti rendszerben a dolgozó szülők gyermekei számára 17,30-ig tart nyitva az óvoda.

A gyermekek fejlesztési területei ugyanúgy, mint bármelyik más óvodában, a gondolkodás, mozgás, beszéd és érzelmi-szociális képesség. Minden héten Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermek tánc, Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgás, A külső világ tevékeny megismerése műveltségi területeken tervezünk a gyermekeknek tevékenységeket.

Akkor mégis, miben vagyunk mások?

Ha most itt lennének, akkor bemutatnám vezetőhelyettes kollégámat, Varga Katalint ,

Az Ő „szavait”, gondolatait szeretném megosztani Önökkel.

Az óvodában napi szinten foglalkozunk a Biblia történeteivel, hogy a gyermekek minél többet tudjanak meg Isten szeretetéről, csodálatos tetteiről.

Hetente csoportonként 1-1 történetet mondunk el a gyerekeknek. Ez szervesen beépül az óvoda nevelési-oktatási anyagába.

Étkezések előtt, után imádkozunk.

Heti 1-2 alkalommal Csendes perceket tartunk, amikor a gyerekek elmondhatják a velük történteket, hogy mi foglalkoztatja őket. Utána imádkozunk egymásért.

Kéthetente, péntek délelőtt Baptista hittant tartunk, amelyen a 3 csoport közösen vesz részt. Ekkor 1-1 történet elmondása, eljátszása mellett imádkozunk, énekelünk, és egy rövid igeverset megtanulunk.

Kéthetente, kedd délutánonként Ringatót tartunk 16:30-tól, melyen a szülővel együtt vehet részt a gyermek. Itt a szülők, testvérek is megismerkedhetnek, megtanulhatják az óvodában tanult, a bibliai történethez kapcsolódó énekeket, igeverseket. Utána kötetlenül beszélgethetnek.

Havonta egy vasárnap délután 17 órától Ovis istentiszteletet tartunk Ócsán, a Baptista imaházban. A gyermekekkel együtt készülünk erre az alkalmakra, melyeken közösen énekelünk; verset, igét mondunk el a szülőknek.

Ezekkel az eseményekkel a BIBLIA alapjait szeretnénk megismertetni a gyermekekkel. Tudják, hogy bármi történik velük, családjukkal, van kihez fordulni. Van, aki vigyáz rájuk. Tudják, érezzék, hogy a legfontosabb a SZERETET!

Kiemelten kezeljük az erkölcsi nevelést, és feltételezzük, hogy az óvodánkba jelentkező családok életében is ez kiemelt jelentőségű.

Havonta 1 alkalommal az Imaházban alkalmak vannak, ahol elvárjuk, hogy a családok megjelenjenek. (természetesen jelenleg nincs ilyen alkalom)

Kérjük, hogy mindenki gondolja végig, elfogadja-e az óvoda által képviselt keresztyén erkölcsi értékrendet, és vállalja az óvoda által szervezett alkalmakon, így az Ovis istentiszteleti alkalmakon való részvételt. Csak akkor jelentkezzenek, ha IGEN a válasz.

 

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

(Máté evangéliuma 22:37-39.)

 
__________________________________________________________________________________________________________________________
 

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

INTÉZKEDÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ